Contact  
Tel: +31(0)598 - 34 39 99

Technische aanbevelingen

Om duidelijk te laten zien op welke punten wij ook technisch een stap verder gaan dan alleen de assemblage van uw producten hebben wij hieronder een beschrijving gegeven van de technische procedures die wij toe zullen passen op de producten van de klant.

Indeling van de Plaatopbouw en bedrading
Bij het ontvangen van tekeningen en bedradingsschema’s zal er door AP altijd gekeken worden of er verbeteringen zijn aan te brengen in opbouw van de montageplaat en de routing van de bedrading. Op deze manier proberen wij de montagekosten, maar ook de kans op fouten te verkleinen. Ons advies zal te allen tijde terug gecommuniceerd worden naar de klant. Wij wachten altijd op goedkeuring voordat wij aanpassingen aanbrengen.
Wij denken op deze manier mee om de kwaliteit en efficiëntie waar mogelijk te kunnen verbeteren.

Werkvoorbereiding
Bij het maken van de werkvoorbereiding wordt al nagedacht over het proces van uitvoering betreffende aanlevering van materialen en inkoop om te zorgen dat wij zo flexibel mogelijk in kunnen spelen op de leverwens van de klant.

Keuze materialen
Voor alle bedrading en de bedradingskokers heeft AP de mogelijkheid om halogeenvrije materialen te gebruiken. Bij eventuele brand ontstaat hierbij:

  1. geen emissie van giftige en corrosieve gassen
  2. tot 10 maal minder rookontwikkeling
  3. geen zoutzuurgas
  4. veel minder gevolgschade

Advisering uitvoering
AP wil altijd op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen in materialen en componenten. Deze kennis delen wij ook met onze klanten. Dit houdt in dat als wij de mogelijkheid zien om een nieuwe ontwikkeling toe te passen binnen uw ontwerp welke kostenbesparing en kwaliteitsverbetering met zich meebrengt wij dit als advies naar u toe zullen communiceren.

Verwerken aanpassingen
Gemaakte aanpassingen zullen altijd in overleg met u als klant worden verwerkt.
Alle gemaakte aanpassing worden vermeld in een “As Built” en aan u terug geleverd.

Kwaliteit en normering
Al onze panelen worden gebouwd volgens NEN-EN 60204-1 Veiligheid van machines – elektrische uitrusting van machines.
Eventuele door u gevraagde aanvullende kwaliteitseisen kunnen door ons in overleg worden verwerkt in ons kwaliteitsproces en specifiek voor u als klant bij elke opdracht worden uitgevoerd.

Testen
Al onze panelen worden getest door middel van een bedradingstest, een laagspanningstest  volgens NEN-EN 60204-1 en een functionele test. Ook specifieke testwensen en testdocumenten zijn in overleg met u als klant te realiseren.

Eindcontrole
Onze eindcontrole geschiedt door middel van onze eigen checklist, eventueel aangevuld met uw aanvullende eisen.

APNederland